November 16, 2018

Faktablad: Attityder kring nyhetsmedia och politik i Sverige

Uppdelning i Sverige mellan dem med och utan populistiska åsikter vad gäller inställning till nyhetsmedia

Uppdelning i Sverige mellan dem med och utan populistiska åsikter vad gäller inställning till nyhetsmedia