November 16, 2018

Faktablad: Attityder kring nyhetsmedia och politik i Sverige

Svenskar på hela den politiska skalan har generellt sett samma primära nyhetskälla

Svenskar på hela den politiska skalan har generellt sett samma primära nyhetskälla