November 16, 2018

Faktablad: Attityder kring nyhetsmedia och politik i Sverige

Svenskar är benägna att tro att nyhetskällor i Sverige är mer politiska än vad deras genomsnittliga publik faktiskt är

Svenskar är benägna att tro att nyhetskällor i Sverige är mer politiska än vad deras genomsnittliga publik faktiskt är