November 16, 2018

Faktablad: Attityder kring nyhetsmedia och politik i Sverige

I Sverige litar personer med populistiska åsikter mindre på nyhetskanaler än dem utan sådana åsikter

I Sverige litar personer med populistiska åsikter mindre på nyhetskanaler än dem utan sådana åsikter