November 19, 2018

Faktablad: Attityder kring nyhetsmedia och politik i Sverige

En liten del av de svenskar som får tillgång till nyheter via sociala medier är inte uppmärksamma på källorna där

En liten del av de svenskar som får tillgång till nyheter via sociala medier är inte uppmärksamma på källorna där