November 16, 2018

Faktablad: Attityder kring nyhetsmedia och politik i Sverige

En majoritet av svenskarna får tillgång till nyheter via sociala medier, främst Facebook

En majoritet av svenskarna får tillgång till nyheter via sociala medier, främst Facebook