November 16, 2018

Faktablad: Attityder kring nyhetsmedia och politik i Sverige

Ungefär sex av tio vuxna svenskar anser att nyhetsmedia är mycket viktigt, och ungefär samma andel litar på dem

Ungefär sex av tio vuxna svenskar anser att nyhetsmedia är mycket viktigt, och ungefär samma andel litar på dem