November 16, 2018

Faktablad: Holdninger til nyhedsmedier og politik i Danmark

Skellet i Danmark mellem folk med og uden populistiske holdninger, hvad angår deres holdninger til nyhedsmedierne

Skellet i Danmark mellem folk med og uden populistiske holdninger, hvad angår deres holdninger til nyhedsmedierne