November 16, 2018

Informatieblad: Opvattingen over nieuwsmedia en politiek in Nederland

In Nederland vertrouwen mensen met populistische opvattingen minder op nieuwsmedia dan mensen zonder dergelijke opvattingen

In Nederland vertrouwen mensen met populistische opvattingen minder op nieuwsmedia dan mensen zonder dergelijke opvattingen